Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge

Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid

prosjekter

Opplevningsvegen om Nutheim

Søstermarihand finnes i Sør- og mellomeuropas fjellområder, i Sverige, i Finland bare på Åland og er sjelden i Danmark. I Norge har arten en begrenset…

Les mer »

Dyrisk

I mitt virke jobber jeg både med kunstnerisk utviklingsarbeid og som underviser og forsker innen skapende praksis og læring. Jeg er spesielt interessert i å…

Les mer »

The Skeleton Garden

The Skeleton Garden refererer til Memento Mori, en påminnelse om det organiske livets forgjengelighet. Men Memento Mori påminner ikke bare om at du skal huske…

Les mer »

Unyttighetens intense gleder

Dragebygging og drageflyging er helt unyttig. Med fårete ansiktsuttrykk står folk og glor opp på himmelen. Jeg er en av dem. Både bygging av drager…

Les mer »

I menyen øverst og under «prosjekter» finner du undersider med flere prosjekter innenfor fagområdene kunst og håndverk, scenekunst og musikk.